İnşaat
İnşaat
İnşaat , 15 yıldan beri YONAR' ın esas işidir. Yüksek inşaat tecrübemiz ve gücümüzle , dünyanın her yerinde, her türlü inşaat işini, beklentilerin ötesinde bir performansla tamamlayabiliriz. Dünyadaki farklı inşaat yönetmelikleri ve iş yasaları konusunda bilgiliyiz. Yıllar boyunca birçok inovatif inşaat teknikleri geliştirdik. YONAR yüksek performanslı inşaat yönetimi hizmeti de verebilmektedir. Büyük inşaat projeleri, yüzlerce taşeron, tedarikçi, personel, işçi, ekipman, malzeme, makina ve hizmetleri kapsayan, büyük paraların harcandığı, karmaşık ve kompleks taahhüt girişimleridirler. Bu tür organizasyonlar , ancak YONAR' ın 15 yıldan beri uyguladığı birinci sınıf inşaat yönetimi gibi bir sistemle yürütülebilir.
İnşaat Hizmetlerimiz
 • Müteahhitlik
 • İnşaat Yönetimi
 • Ön Hazırlık
 • Yapılabilirlik/Güvenilebilirlik Etüdleri
 • Design & Build (Proje + İnşaat)
 • Tedarik
 • Çelik Konstrüksiyon İnşaatı
 • Betonarme İnşaatı
 • Deprem Güçlendirme (Çelik ve Betonarme Yapılar)
 • Planlama ve Program Yönetimi
 • İnsan/İşgücü Yönetimi
 • Tesis Yönetimi
 • Yeşil Bina
 • Kalite Yönetimi
 • İş Güvenliği ve Çevre Programı
 • Ekipman ve Makine Yönetimi
 • Kişisel Performans - Gelişim
 • İşletme ve Bakım/Onarım
 • Tamamlama/Devreye alma
 • Geçici ve Kesin Kabuller
Copyright © 2010 Yonar Corporation