Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi

Çalışmalarımızda verimli sonuçlar elde etmek için, sürekli iyileştirme sağlamak ve sorumluluk duygusu içinde, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak için YONAR Kalite Yönetim Sistemini  oluşturduk. Sistemimiz ayrıca çevre, sağlık ve güvenlik yasalarına destek olmaktadır.
YONAR'ın Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımlari kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir:

 • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,
   
 • Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,
   
 • YONAR üyelerinin, tüm seviyelerde, YONAR organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin YONAR’ın kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,
   
 • Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
   
 • Birbiri ile ilişkili süreçleri, YONAR’ın kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,
   
 • YONAR’ın genel performansının, YONAR organizasyonun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
   
 • Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak, 
   
 • Tedarikçiler ile ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, YONAR Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılır.

YONAR ISO-9001 Sertifikası YONAR ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

Temel Prensiplerimiz:

Kuruluşumuzdan itibaren aşağıda belirtilen prensiplere bağlı kaldık ve misyonumuzu yerine getirmek için bunlara gelecekte de bağlı kalacağız.

 • Genel ve mesleki etiklerden ödün vermemek,

 • Müşterilerimize ve ortaklarımıza karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman yapıcı bir tutum sergilemek,

 • Yeniliklere karşı açık olmak, son teknolojileri kullanmak ve her zaman daha iyiyi aramak,

 • İş güvenliği ve çevrenin korunması konularında duyarlı ve dikkatli olmak,

 • Genç çalışanlarımızı, yaratıcı, çalışkan ve dürüst olma kültürümüze göre eğitmek ve çalışanlarımızın kendine güvenen, iletişime açık, kendilerine verilen yetkileri kullanmaya ve sorumluluk almaya hazır bireyler olarak çalışmalarını sağlamaya özen göstermek ve,

 • Rekabet avantajımızı ve kârımızı; kendi yönetimsel ve teknik becerilerimizin mükemmelleştirilmesinde aramak.
Copyright © 2010 Yonar Corporation