Tersane ve Deniz Yapıları
Tersane ve Deniz Yapıları
Tersaneler gemilerin inşa edildiği ve onarıldığı büyük ölçekli ve kompleks tesisleridir. Bu gemiler askeri, yolcu gemisi, tanker, kargo gemisi, yat vb. olabilmektedirler. YONAR’ ın, tersaneler kapsamında, ilk büyük ölçekli projesi, Koç Holding için, İstanbul Tuzla’ da yaptığı, RMK Marine Tersane Hangar yapısı inşaatlarıdır. O günden beri YONAR, yüksek kalite seviyesinde, tersane yapısı inşaatlarına devam etmektedir.
Projeler
Copyright © 2010 Yonar Corporation