Alışveriş Merkezleri
Alışveriş Merkezleri
Alışveriş Merkezleri  veya  DIY (Do It Yourself) mağazaları, bir veya daha fazla bina ve yapıdan oluşan, büyük otopark alanları, sosyal aktivite alanları, kafeler, sinemalar, restaurantlar,  yaya yürüyüş yolları, dinlenme ve eğlence mekanlarından oluşan, kompleks ve karmaşık sistemli modern pazar yerleridir.
YONAR, Alışveriş Merkezleri ve DIY (Do It Yourself) mağaza tasarımı, projelendirilmesi ve inşaatları konusunda büyük bir tecrübeye sahiptir.
Projeler
Copyright © 2010 Yonar Corporation