Kentsel Gelişim Projeleri
Kentsel Gelişim Projeleri
Kentsel gelişim projeleri; imar planları, arazi kullanım planları ve ulaşım planlarını kapsayan, büyük insan topluluklarının sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış, karmaşık, disiplinler arası ilişkilerin kurulduğu, kompleks ve büyük ölçekli yatırımlardır. Kentlerin vizyonlarını ortaya koyan, kentlere değer katan, simgesel projelerdir. Kentsel planlama uygulamaları ile mevcut kentler yenilenebilmekte ve kentlere yeni vizyonlar kazandırılabilmektedir. YONAR, ilk denizaşırı büyük ölçekli yeni kent inşaatı projesi olan, Enka Libya Bingazi Projesi kontratını, Esen İnşaat adı altında 1999 yılında imzalamıştır. Kontrat, Libya’nın Bingazi kentinde, 4 ayrı bölgede toplam 5.500 konut, sosyal alanlar, alışveriş merkezleri, ulaşım yolları, park alanları vb. kapsamaktadır. O günden beri YONAR, yüksek yaşam standartları sunan, birçok yeni konut ve kentsel kalkınma projeleri planlamalarına ve inşaatına devam etmektedir.
Projeler
Copyright © 2010 Yonar Corporation