İş Merkezleri ve Çok Katlı Binalar
İş Merkezleri ve Çok Katlı Binalar
Ofisler, hemen her yerde ve hemen her binada yer alabilirlerken, bazı modern gereksinimler, günümüzde bunu zorlaştırabilmektedir. Bu gereksinimler yasal (örn. aydınlatma değerleri yeterli olmalıdır) veya teknik (bilgisayar ağı için yeterli altyapı) olabilmektedir. Güvenlik ve esnek yerleşim alanları gibi ihtiyaçlar da eklenince, ofis amaçlı kullanılan, özel bir bina türü ortaya çıkmıştır. Ofis bloğu olarak tabir edilen ofis binaları, çalışma alanlarından birer kamu binalarıdırlar. Ofis binalarının birincil işlevi, idareciler ve yöneticiler için çalışma alanları ve çevresi yaratmaktır. YONAR’ ın İş Merkezleri ve Çok Katlı Ofis Binaları inşaat çalışmaları, Rusya’ da geliştirdiği Hazar Park İş Merkezi Projesi ile başlamıştır.
Projeler
Copyright © 2010 Yonar Corporation