Mühendislik
Mühendislik
YONAR, kurulduğu günden beri, mühendislik çalışmaları açısından mükemmel bir firma olarak tanınmaktadır. YONAR' ın mühendislik çalışmalarının merkezinde inovasyon (değer yaratan yenilik) vardır. Tipik bir mühendislik projesinde, yeni ihtiyaçlar ve çözümler sürekli birbiriyle yarışırlar. Bu konulara yaratıcı bir şekilde cevap ararken, başarılı yada başarısız olmamız, inovatif çözümlere bağlıdır.
Mühendislik Hizmetlerimiz
 • İnşaat Mühendisliği
 • Strüktür Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Harita Mühendisliği
 • Altyapı Mühendislik Hizmetleri
 • Boru Hatları Dizaynı, Hidrolojik ve Hidrolik Modellemeler ve Analizler
 • Su/Atıksu İsale Hatları ve Arıtma Sistemleri
 • Sıhhi Tesisat ve Yağmur Suyu Kanalizasyonları
 • Taşkın Kontrol Mühendisliği
 • Karayolu Mühendisliği
 • Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği
 • Gaz ve Petrol Boru Hatları Dizaynı
 • Deprem Güçlendirme Hesap ve Projeleri (Çelik ve Betonarme)
 • Ekipman-process seçimi
 • Malzeme seçimi
Copyright © 2010 Yonar Corporation