3.000 KİŞİLİK KALICI PERSONEL KAMPI İNŞAATI
3.000 KİŞİLİK KALICI PERSONEL KAMPI İNŞAATI
3.000 KİŞİLİK KALICI PERSONEL KAMPI İNŞAATI
3.000 KİŞİLİK KALICI PERSONEL KAMPI İNŞAATI
 • 3.000 KİŞİLİK KALICI PERSONEL KAMPI İNŞAATI
 • 3.000 KİŞİLİK KALICI PERSONEL KAMPI İNŞAATI
 • 3.000 KİŞİLİK KALICI PERSONEL KAMPI İNŞAATI
İşin Yeri :
BİNGAZİ - LİBYA
İşveren :
ENKA
Tamamlanma :
1999
Açıklama
5.500 konut inşaatı kapsamında çalışacak 3.000 kişilik personel ve işçi için, daha sonra da lojman amacıyla kullanılmak üzere kalıcı personel kampı inşaatlarını kapsayan sözleşme 1999 yılında imzalanmıştır.
 • Mimarlık ve mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
 • Yapısal çelik inşaatları
 • Betonarme yapıların inşaatları
 • İnşaat Yönetimi
 • İş Güvenliği Çalışmaları
 • Altyapı İnşaatları
 • Mekanik ve elektrik mühendislik projeleri
 • Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon işleri
 • Tedarik
 • Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
 • Yağmursuyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
 • İçme suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları 
 • Yangın suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
 • Pissu/Atıksu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
 • Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
 • Kombinasyon projeleri hazırlanması
 • Hidrolik hesaplamalar
 • Boru hatları planlarının, profillerinin, kesitlerinin ve detay noktalarının projelerinin hazırlanması
 • Pompa istasyonları mühendislik hesapları, projeleri ve inşaatları,
 • Hidrofor tesisleri mühendislik hesapları, projeleri ve inşaatları,
 • Betonarme sınır istinad duvarı ve güvenlik tel örgü sistemi projeleri ve inşaatları
 • İç ve dış aydınlatma sistemleri kurulması
Copyright © 2010 Yonar Corporation